Neklidný kraj Champagne

Někteří z nás si neumějí představit jakoukoliv oslavu bez jednoho příjemného zvuku. Tím je bouchnutí šampaňského. Odborníci se někdy zlobí, že lidé často pod tímto pojmem chápou naprosto veškeré víno, které má v sobě obsažené bublinky. Rozhodně není šampaňským to víno, do kterého výrobce pustí CO2.
o   Pravé šampaňské pochází z Francie, z kraje Champagne.
Vinná réva se tu pěstovala už v roce sedmdesát devět. Oblast Champagne leží na evropských křižovatkách.
–         Což bylo výhodou v dobách míru – rozvoj obchodu.
–         A nevýhodou v dobách nepokojů nebo válek – v pátém století touto oblastí prošel vůdce Hunů Attila. A určitě po sobě zanechal dostatek vzpomínek.
–         Ve čtrnáctém století oblast poznamenala stoletá válka a v sedmnáctém pocítili její obyvatelé následky války třicetileté. O tom by mohla vyprávět i naše země.
lahve šampaňského

Zoufalý mnich

Proč je víno z kraje Champagne tak kvalitní? Právě v době, kdy se začalo víno v této oblasti pěstovat, začal se tu i těžit vápenec. Když těžba skončila, zůstaly po ní opuštěné lomy. Byly to chodby se sklepy, které měly hloubku až devadesát metrů. Víno tam skvěle dozrává. O tom, jak šampaňské vzniklo, existují dvě verze. V obou je hlavním hrdinou mnich Dom Perignon.
nalévání vína

o   Podle jedné verze se snažil o to, aby bublinky do láhví s vínem dostal.
o   Podle jiné verze byl naopak zoufalý, že se tam bublinky dostaly. Myslel si, že je víno zkažené.
Druhou verzi považují odborníci za pravděpodobnější.
růžové víno

Není libo růžové?

Dnes se šampaňské víno rozděluje na neročníkové – vína se před kvašením mísí z vín různých ročníků, odrůd a vinic. Tato vína nejsou vhodná k archivaci. Ročníkové – mohou být také směsí různých odrůd a vinic, ale musejí pocházet ze stejného roku. Dalším druhem šampaňského vína je víno růžové. To může být ročníkové i neročníkové. Jeho výroba je mnohem pracnější a časově náročná.

CategoriesNezařazené