Bez automatizace to nejde.

Nejen automobilový průmysl, ale i řada dalších oborů průmyslu stojí a padá s automatizací výroby. Plně automatické linky, nebo i poloautomatické, jsou zárukou rychlé výroby bez prostojů a bez závislosti na chybách člověka. Ale nejen proces samotné výroby, ale i závěrečné testování hotových výrobků je činnost, kterou automatická linka s robotem provede několika násobně rychleji než člověk. A co si budeme povídat, chce-li mít firma zisk, musí mít nastavené minimální časy na každou operaci a vyloučit co nejvíce možných omylů způsobených lidským faktorem.

automobilka

Asi neexistuje výrobek, který jde vyrobit tak, že vložíte na dopravní pás kus oceli a na konci pásu vám vyjede hotový a zabalený výrobek, ale určitě existují výrobní linky, které se tomu snaží přiblížit. I několik strojů za sebou, mezi kterými výrobek přesouvá automaticky robot je významná úspora času.

Máte firmu a myslíte, že byste mohli automatizovat svou výrobu? Není nic jednoduššího než oslovit firmu HRO TECHNOLOGY, která se na vysoce profesionální úrovni věnuje navrhování automatizovaných linek a navrhování postupových nástrojů. Jak se říká, za pokus nic nedáte a bude překvapeni, jak vám mohou pracovní postupy usnadnit a zjednodušit tak celý průběh výroby.

výroba

Automobilový průmysl, to je jedno vyrobené auto co 3 až 5 minut. Tady není čas na jakékoliv prostoje a proto se jedná o výrobní a montážní linky s vysokými nároky jak na stroje, tak na obsluhu či přímo montážní pracovníky na montážních linkách. Každá minuta zpoždění na začátku procesu vede k hodinovým zpožděním na jeho konci a to se snaží každá firma všemi možnými způsoby eliminovat.

Automatizace je nevyhnutelná pro každou firmu, která má sériovou výrobu. Vstupní investice jsou vyšší, ale návratnost investicí je zaručená. Chce to jen odvahu a jít do toho. Jen taková firma má šanci na úspěch.