Jak se přestěhovat s dětmi

Stěhování Praha Odnes to je proces, který popisuje nejčastěji trable s balicím materiálem, hmotností některých břemen, se sháněním stěhovací firmy s dobrými referencemi a s mnoha dalšími úskalími, která jsou s tím spojená. Je to vždy náročný životní krok, především z důvodů psychických, kdy si musíte zvykat na nové působiště a k tomu zajistit celou řadu administrativních operací.

krabice na stěhování

Děti to snáší nejhůře

Když se stěhuje dvacetiletý mladík do vybaveného bytu v podnájmu, stačí mu pár krabic, batoh a sportovní taška, a jde spíše o příjemnou změnu, nežli o nějaké osobní trauma. Odlišné situace však mohou vzniknout v rodinách s dětmi.

kluci s knihou

Předškolní věk – nejlépe stěhování snáší velmi malé děti od batolat po předškoláky. Nemívají totiž tak silné citové vazby na prostředí jeslí nebo mateřské školky, jsou více závislí na rodičích a k nim také mívají hlubší vztah. Jestliže se jim dostává od rodiny náležité pozornosti, není přestěhování do nového působiště traumatizujícím zážitkem.

První stupeň základní školy – nejobtížněji snáší přestěhování právě tyto děti ve věku mezi sedmi a dvanácti roky. Mívají navázaná přátelství se spolužáky a s jinými dětmi v jejich bydlišti a někdy je jim obtížné vysvětlit, proč se musíte přestěhovat jinam a začít úplně nový život. Pokud to vyloženě není nutné a nemusíte měnit např. pronájem, zvažte odložení stěhování na dobu, kdy budou vaše ratolesti starší, samostatnější a zodpovědnější.

První lásky – období puberty a dospívání s sebou nese i úskalí prvních lásek a citovějších vztahů, ale dospívající jedinci mohou alespoň lépe chápat důvody stěhování rodiny. Měli byste proto mezi sebou neustále komunikovat a nerozhodovat o jejich osudu direktivně. Pokud se nejedná o stěhování na druhý konec republiky, ale „jen“ v rámci okresu nebo kraje, dospívající děti to jistě s vaší podporou zvládnou. A opět, není-li to vysloveně nutné, na druhý konec republiky se s žádnými dětmi raději nestěhujte.