Sagrada Família aneb Stavba napříč stoletími

·         Stavba katedrály Sagrada Família, nacházející se ve španělské Barceloně, započala roku 1882. Dnes je tomu tedy 136 let a práce na této velkolepé svatyni stále pokračují. Její dokončení je plánováno na rok 2026. Nejedná se o náhodné datum, ale přesně 100 let od doby, kdy zemřel její původní architekt Antoni Gaudí. Zda se ovšem dostavba stihne uskutečnit, není ovšem jasné. Všechny práce jsou totiž financovány pouze ze vstupného a dobrovolných příspěvků. Už teď je ovšem stavba považována za velkolepou a ne náhodou získala své místo na seznamu památek UNESCO.
 vnitřek katedrály

Dostavba jako zničení historické hodnoty

·         I když měly být při dostavbě používány původní plány, přistavěná část se na první pohled liší od původní stavby. Příčinou je nedostatek financí, použití jiných materiálů a technik. Přece jen ruční práce by byla finančně mnohem náročnější než použití strojů. Většina znalců je však názoru, že tyto postupy dané stavbě na kráse spíš ubírají. Dostavba chrámu se tedy stala kontroverzním tématem. Sám Gaudí si přál, aby se na stavbě podílely i další generace. Měl ovšem tušení, že odvedou horší práci, než umělci jeho éry?
 krásná katedrála

Věřící Antoni Gaudí

·         Antoni Gaudí vkládal do práce nejen své znalosti, ale především duši. Patřil mezi silně věřící, a proto svá díla obohacoval o křesťanské symboly, což je patrné právě především na výzdobě chrámu Sagrada Família. Kromě ztvárnění Svaté Rodiny a výjevů z Bible si můžeme všimnout četných vitráží a mozaik. Po jeho dokončení by stavba měla dosahovat neuvěřitelných 170 metrů, čímž by se automaticky zapsala do historie jako největší svatostánek na světě. Gaudího cílem však bylo vyjádřit svou pokoru vůči Bohu. V jeho dobách chrám nepřesahoval výšku místního kopce, který je podle něj výtvorem Stvořitele. Gaudí byl vůbec po celý svůj život velmi skromný, přesto dokázal vytvořit dílo takové hodnoty!

CategoriesNezařazené